Nezadávejte osoby spící v chatě, maringotce nebo obytné buňce